Севостьянов Іван Вячеславович

Навчально-методична робота

Викладацькою діяльністю займаюсь з 1998 р. З 1998 р. – асистент, з 1999 р. – старший викладач, з 2002 р. – доцент, з 2014 р. - професор кафедри «Галузевого машинобудування» (до квітня 2016 р. кафедра "Металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв") Вінницького національного технічного університету. Автор та співавтор 2 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України та 15 навчальних посібників, в тому числі одного під грифом Міністерства освіти і науки України? 1 методичні вказівки. Автор дистанційних курсів з дисциплін «Історія інженерної діяльності» та "Теорія технічних систем". На даний момент викладаю дисципліни: «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування"; «Основи науково-дослідних робіт» для студентів напряму 6.050503; «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напрямів 6.050502, 6.050502мс, 6.050503; «Історія інженерної діяльності» для студентів напрямів 6.050502, 6.050502мс; «Експлуатація верстатних комплексів» для студентів спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування"; «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 131, 132, 133, 274; "Технологічне обладнання підприємств та його проектування" для студентів напрямів 6.050502, 6.050502мс. Є членом комісії ВНТУ з удосконалення якості дипломних проектів та робіт, а також магістерських кваліфікаційних робіт.

 

Навчально-методичні матеріали з дисциплін

1."Експлуатація та обслуговування машин"

1. Робочий план для студентів ДФН -  EОМ-раб-план-нов (144,50kb) ;

2. Робочий план для студентів ЗФН -  EOM-rob-pl-ZFN (137,50kb)   ;

3. Посібник з матеріалами лекцій - EOM-Lek (2,78Mb) ;

4. Лабораторний практикум - EOM-lab-pos (1,61Mb) ;

5. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами ЗФН - ЕОМ-методичка для заочников (247,50kb) ;

6. Методичні вказівки до виконання СРС - ЕОМ-методичка по срс-нов (447,67kb) ; 

7. Питання модульного контролю - ЕОМ-вопросы модульного контроля (38,00kb) ;

8. Питання підсумкового контролю - ЕОМ-вопросы итогового контроля (38,00kb) .

 

2."Експлуатація верстатних комплексів"

1. Робочий план для студентів ДФН -  EVK-раб-план-нов (207,00kb) ;

2. Посібники з матеріалами лекцій - EVK-LEK1 (6,86Mb) ; EVK-LEK2 (1,41Mb) ; EVK-LEK3 (12,65Mb) ;

3. Посібник з матеріалами лабораторних занять - EVK-Lab pr (6,25Mb) ;

4. Методичні вказівки до виконання СРС - ЕВК-методичка по срс-нов (2,24Mb) ;

5. Матеріали практичних занять - ЕВК-практикум (6,24Mb) ;

6. Питання модульного контролю - EVK-вопросы модульного контроля (55,00kb) ;

7. Питання підсумкового контролю - EVK-вопросы итогового контролю (43,00kb) . 

 

3."Вступ до фаху"

1. Робочий план - ВФ-рабочий_план-нов (190,00kb)  ;

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт - лабораторні роботи-оконч-вариант (2,21Mb)  ;

3. Матеріали лекцій - пос-остаточн-варіант (8,44Mb) ;

4. Методичні вказівки до виконання СРС - ВФ-методичка по срс-нов (1,64Mb)  ;

5. Питання модульного контролю - ВФ-вопросы модульного контроля (37,00kb) ;

6. Питання підсумкового контролю - ВФ-вопросы итогового контроля (36,00kb) .

 

4."Історія інженерної діяльності"

1. Робочий план для студентів ДФН МС - IID-rob-pl-нов (152,00kb) ;

2. Робочий план для студентів ЗФН - IID-rob-pl-zfn-нов (152,50kb) ;

3. Посібники та підручник з матеріалами лекцій та практичних занять - pos-iid1 (1,66Mb) pos-iid2 (4,40Mb)  pos-iid3 (4,03Mb) учебник (41,68Mb) ;

4. Методичні вказівки до виконання СРС - ІІД-методичка по срс-нов (320,74kb)  ;

5. Питання модульного контролю - IID-вопросы по модулям (47,50kb) ;

6. Питання підсумкового контролю - IID-вопросы итогового контроля (46,50kb) .

 

5. "Основи науково-дослідних робіт"

1. Робочий план для студентів 3-го курсу - ONDR-rob-pl-3к-нов (455,57kb) ;

2. Робочий план для студентів 4-го курсу - ONDR-rob-pl-4к-нов (163,00kb) ;

3. Матерали лекцій для студентів 3-го курсу - ONDR-консп-лек-3к (1,25Mb)  ;

4. Матеріали лекцій для студентів 4-го курсу - ONDR-консп-лек-4к (1,58Mb) ;

5. Матеріали практичних занять для студентів 3-го курсу - ONDR-практ-зан-3к (1,13Mb)  ; 

6. Матеріали практичних занять для студентів 4-го курсу - ONDR-практ-зан-4к (1,38Mb) ; 

7. Методичні вказівки до виконання СРС - ОНДР-методичка по срс-нов (343,42kb);

8. Питання модульного контролю - ОНДР-вопросы модульного контроля (40,00kb) ;

9. Питання підсумкового контролю - ОНДР-вопросы итогового контроля (39,50kb) .


6. "Методологія та організація наукових досліджень"

1. Робочий план для студентів ДФН - М та ОНД рабочий план (184,00kb) ;

2. Робочий план для студентів ЗФН - М та ОНД рабочий план-ЗФО (134,50kb) ;

3. Методичні вказівки до виконання СРС - М та ОНД-методичка по срс-нов (335,08kb) ;

4. Матеріали практичних занять для студентів спеціальності "Галузеве машинобудування" М та ОНД-практические занятия (8,06Mb);

5. Питання модульного контролю - М та ОНД-вопросы модульного контроля (37,50kb) ;

6. Питання підсумкового контролю - М та ОНД-вопросы итогового контроля (37,50kb) .

 

7. "Технологічне обладнання підприємств та його проектування"

1. Методичні вказівки до виконання СРС -  ТОПП-методичка по срс-нов (6,99Mb) ;

2. Робочий план дисципліни - ТОП-раб-план-нов (170,50kb) ;

3. Матеріали лекцій - ТОП-лек-1 (8,65Mb)  ; ТОП-лек-2 (8,30Mb) ; ТОП-лек-3 (10,74Mb) ; ТОП-лек-4 (15,85Mb) 

4. Матеріали практичних занять - Практичні заняття (7,41Mb) ;

5. Матеріали лабораторних занять -   Лабораторні роботи (11,17Mb) ;

6. Питання модульного контролю - ТОП-вопросы по модулям (48,50kb) ;

7. Питання підсумкового контролю - ТОП-вопросы итоговго контр (47,50kb) .

 

8. "Прогресивні технології галузі"

1. Робочий план дисципліни - ПТГасп-РП (170,50kb) ;

2. Робоча програма дисципліни - ПТГ-РНП (257,50kb) .

 

9. "Проектування спеціального та спеціалізованого обладнання галузі"

1. Робочий план дисципліни - ПССОГасп-РП (188,00kb) ;

2. Робоча програма дисципліни - ПССОГ-РНП (272,00kb) .