Севостьянов Іван Вячеславович

Резюме

Народився в 1970 р. у м. Москва. У 1993 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 1994 – 1997 рр. – аспірант з відривом від виробництва Вінницького державного технічного університету. З 1998 р. – асистент, з 1999 р. – старший викладач, з 2002 р. – доцент, з вересня 2014 р. - професор кафедри "Галузевого машинобудування" (до квітня 2016 р. - кафедра «Металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв») Вінницького державного технічного університету (з 2003 р. – Вінницького національного технічного університету). У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском» на тему «Вибропресс с гидроимпульсным приводом для многокомпонентного нагружения порошковых заготовок». У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри металорізальних верстатів і обладнання автоматизованого виробництва. У лютому 2014 р. захистив в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 - "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" на тему "Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв". У 2015 р. присвоєне вчене звання професора кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв. Є заступником декана факультету машинобудування та транспорту з наукової роботи та міжнародного співробітництва, а також заступником завідувача кафедри галузевого машинобудування з наукової роботи. Автор і співавтор 81 наукової та 18 навчально-методичних праць (підручників та посібників).

Посилання на сторінку у Google Академії

Посилання на сторінку у репозитарії ВНТУ

Електронна адреса: ivansev70@gmail.com